Čertovské nocování v knihovně

21.04.2015 09:53

  Také v  letošním roce jsme se s naší knihovnou přidali k celostátní akci knihoven podporující dětskou četbu -  Noci s Andersenem.  

Proč by taky ne, když je tato noc skutečným dobrodružstvím, plná skvělých zážitků a taky jediná v roce. Po předchozích letech, kdy jsme zvládli náročnější zaměření /Malý Princ, Alenka v říši divů/, jsme letos zvolili téma odpočinkové a to:  „S čerty zle a bez čertů ještě hůř“.

Knihovna se nám proměnila v příjemné peklíčko a v pátek večer se nám toto peklíčko zaplnilo čertíky. Tihle čertíci ovšem vůbec nebyli líní a pohodlní jako ti pohádkoví, ale byli plní elánu a chutí do všech her a soutěžení.

Ihned po příchodu všech čertíků jsme se pustili do her. Pekelníci byli rozděleni do dvou skupin a vysláni před knihovnu, kde na ně čekaly první úkoly. Tam se např. nakládalo uhlí, skákalo v pytli, a zametaly šišky. Jakmile se „nadýchali“ čerstvého vzduchu, čekalo je už jen peklo. V něm si zasoutěžili např. v odmetání pírka, sbírání fazolí, hledání mincí, přetahování lanem, skládání dřívek a mnoho dalších. Nejtěžší práci měli s loupáním brambor a nejvíce úspěchů slavily chůdy.  Tyto lotroviny se střídaly i s klidnější činností, např. čtením,  luštění křížovky, hra se slovy a pantomima.  O půlnoci si čerti našli poklad a poté se u všech začínala objevovat pekelná únava.

    Celá naše hravá noc byla velmi příjemná, veselá a stejně jako každý rok velmi povedená. Už teď se těšíme na tu příští.   

  Luciferka:   Simona Prokešová

Fotogalerie: Čertovské nocování v knihovně