Komiksový workshop s Danielem Vydrou

25.04.2016 10:42

V pondělí 11. dubna přijal pozvání do naší knihovny komiksový scénárista a muzikant Daniel Vydra.

Svou zajímavou práci s komiksem představil žákům 6. a 7. třídy ZŠ Jungmannova. Ti si o tvorbě

komiksů nejen s panem Vydrou popovídali, ale sami si i jeho tvorbu vyzkoušeli.