Literárním kritikem...

10.08.2012 08:37

   Od září v dětském odd. zahajujeme jakousi "hru" na "literárního kritika" :) .

    Hra spočívá v tom, že v našem oddělení je nachystáno celkem 20 zajímavých  knih, označených na hřbetu knihy červeným vykřičníkem. Knihy jsou rozděleny do 2 kategorií, z nichž 10 je určeno pro mladší čtenáře a 10 pro starší (vždy v každé kategorii je 5 knih od současných, českých autorů a 5 od současných zahraničních autorů). Tato vybraná "díla" jsou, stejně jako jindy, běžně k zapůjčení. Každý, kdo si knihu půjčí a přečte, by měl do průvodního /hodnotícího/ listu napsat své "hodnocení", jak se mu kniha líbila či nelíbila a proč. Tohle hodnocení se bude v knížce ponechávat a každý další zájemce-čtenář bude hodnocení na průvodní lístek připisovat. Tímto způsobem budou knihy "kolovat" mezi čtenáři celý školní rok a na konci šk. roku je v knihovně vyhodnotíme.