Noc s Andersenem 2016 - Macourkoviny

19.04.2016 08:12

 

Nocování mezi regály

 V pátek 1. dubna večer proběhla v našem dětském oddělení knihovny již 11. Noc s Andersenem. Letos jsem zvolila téma Macourkoviny, což jsou vtipné
pohádky spisovatele Miloše Macourka, který by se letos dožil 90ti let. 

   V knihovně se na pohádkovou noc sešlo 12 dětí-nocležníků, které jsem opět rozdělila do dvou družstev. Poté si samy děti vylosovaly svého pomocníka. Jednomu družstvu pomáhal klučina Mach a druhému jeho krásná spolužačka Šebestová.  Ti měli pro své družstvo vždy připravenou pomocnou ruku či radu.

    V průběhu večera a celé noci se hodně četlo. Četly se právě vtipné macourkovy pohádky, např. O Kateřince a tlustém červeném svetru, O Koberci a pišingrových drobečcích, O Otýlii a tisíci pěti sty osmdesáti kaňkách a další. Na každou pohádku tematicky navazovaly různé soutěže a hry. Naši nocležníci byli skvělí a veselí. Zvládli všechno, co jsem pro ně přichystala zvládli a o půlnoci se dočkali pokladu, který si museli dle indícií sami najít.

   Jít spát se jim ale ani po půlnoci nechtělo a mně bylo jasné, že hnát je do spacáku hned po programu není úplně ono, neboť nějaké to noční řádění mezi regály k tomu prostě patří.