Noc s Andersenem 2017

20.04.2017 13:33

Z Třeskoprsků do knihovny

   31. března 2017 se v naší knihovně uskutečnila již dvanáctá Noc s Andersenem. Tématem se stal velice populární „Čtyřlístek“.  Na základě kvízu a také zájmu dětí o četbu, bylo vybráno 12 nejlepších nocležníků. Během akce se ukázalo, že výběr účastníků byl správný, neboť v každé volné minutce se opravdu chopili časopisu Čtyřlístek a četli si. Nutno dodat, že si po pestrém nočním programu četli ještě při baterkách a mírném osvětlení do 03.00 hodin do rána. V každé Noci s Andersenem proti sobě vždy „soupeřila“ dvě družstva (Křemílkové proti Vochomůrkám, Ferdové mravenci proti broukům Pytlíkům, Robinsoni proti Pátkům atd.), letos jsme sestavili družstva čtyři - Fifinky, Bobíci, Myšpulíni a Pinďové, jejichž úkolem byl lov bobříků. Těch bylo celkem třináct, šlo o bobříky např. mrštného jazyka, hbitosti, nápaditosti, vyprávění a další. Veškeré lovení proběhlo v klidu, pohodě a soutěživosti. Vítězi se nakonec stali Bobíci. Celá noc se Čtyřlístkem a jejich přáteli byla úžasná a letos opravdu velmi klidná a pohodová. Všechny děti, které se noci účastnily, si zaslouží velkou pochvalu. Zároveň mají můj velký obdiv, protože číst si do 03.00 hodin do rána a po probuzení si jako první ještě téměř ve spacáku otevřít časopis čtyřlístek či knížku, to se hned tak nediví. Za pomoc s výzdobou dětského oddělení, stejně jako v loni, děkuji paní učitelce Patricii Sýsové a dětem z 1. A ZŠ Komenského.