Pasování prvňáčků 2017

24.07.2017 13:33

   Ve středu 7. 6. 2017 proběhlo v dětském oddělení pasování prvňáčků paní učitelky Patricie Sýsové ze základní školy Komenského, kterého se zúčastnili i rodiče a sourozenci. Prvňáčci museli samozřejmě nejprve prokázat, že si skutečně zaslouží být pasování na čtenáře. Prokazovali dobrou znalost písmen, čtení krátkého textu a vyplňování různých kvízů. Jejich snažení bylo úspěšné a mohli tak pokleknout před písmenkouvou královnu, která je pasováním povýšila mezi opravdové čtenáře. Odměnou pro ně byla od paní učitelky kniha a od písmenkové královny nová průkazka do knihovny.