Michael Svoboda knihovně..

01.06.2012 07:59

Ráda bych se s vámi o něco podělila...

   Naše dětské oddělení navštěvuje čtenář, který nejen rád čte a účastní se akcí pořádaných knihovnou, ale také píše. Michael Svoboda je žákem 3. třídy a sám napsal i ilustroval svůj "příběh", který věnoval knihovně. To se mi jako knihovnici velmi líbilo

a potěšilo mě to tak, že jsme jeho dílko nechali v Tišnově vyvázat. Vzniklá knížka je tedy na světě, je zpracovaná v katalogu

a připravená k nahlédnutí i případnému zapůjčení dalším čtenářům...

 

 

* Svoboda, Michael : Od špatné známky po velké dobrodružství