Poplatky:

 

- roční registrační poplatek 40,-

- nový čtenářský průkaz (pokud dítě ztratí)  20,-

- upomínky

 

1. upomínka 50,-

2. upomínka 100,-

3. upomínka 150,-

upomínací dopis 200,-

 

Pro přihlašení se do knihovny je nutná účast rodiče s občanským průkazem!

Půjčování knih a časopisů, poskytování ústních informací, hry na PC a internet je zdarma.